Kadra

Beata Purgał

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor, nauczyciel przyrody, techniki

Eliza Famulska

Funkcja: Wychowawca, Logopeda

wychowanie przedszkolne, logopedia

Beata Urbańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna-klasa III, wychowanie fizyczne

Bogumiła Stasiów

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, klasa I

Małgorzata Janu

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Iwona Krajewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski, historia, wychowawstwo - klasa IV

Magdalena Dutkiewicz

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel

geografia, biologia, wychowawstwo kl. V

Jarosław Sarlej

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowanie fizyczne, wychowawstwo klasa VI

Urszula Pązik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, wychowawstwo VII

Grażyna Buksa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski, plastyka, informatyka, wychowawstwo - klasa VIII

Aldona Stobiecka

Funkcja: Nauczyciel

religia, muzyka,zajęcia rewalidacyjne

Monika Iżykowska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

Justyna Newereńczuk

Funkcja: Nauczyciel

język polski, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Kinga Kacprzyk

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Aneta Czerwińska

Funkcja: Nauczyciel

chemia, fizyka

Monika Gieszcz

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, doradztwo zawodowe

Piotr Gębicki

Funkcja: Nauczyciel

historia

Wioletta Palińska

Funkcja: Nauczyciel

Edyta Nowicz

Funkcja: Administracja

sekretarz

Zdzisława Smolarek

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Dorota Włuka

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Dorota Skoczylas

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka