Kadra

Beata Purgał

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor, nauczyciel przyrody, techniki

Eliza Famulska

Funkcja: Wychowawca, Logopeda

wychowanie przedszkolne, logopedia

Beata Urbańska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna-klasa II, wychowanie fizyczne

Bogumiła Stasiów

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, klasa III

Małgorzata Janu

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Iwona Krajewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski, historia, wychowawstwo - klasa VIII

Urszula Pązik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

matematyka, wychowawstwo VI

Grażyna Buksa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski, plastyka, informatyka, wychowawstwo - klasa VII

Aldona Stobiecka

Funkcja: Nauczyciel

religia, muzyka,zajęcia rewalidacyjne

Jarosław Sarlej

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne, wychowawstwo klasa V

Monika Iżykowska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

bibliotekarz, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, w zastępstwie Justyna Newereńczuk

Aneta Czerwińska

Funkcja: Nauczyciel

chemia, fizyka

Piotr Gębicki

Funkcja: Nauczyciel

historia

Magdalena Dutkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Pedagog, Nauczyciel

geografia, biologia, wychowawstwo kl. IV, pedagog

Justyna Newereńczuk

Funkcja: Nauczyciel

język polski, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Kinga Kacprzyk

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Monika Gieszcz

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, doradztwo zawodowe

Edyta Nowicz

Funkcja: Administracja

sekretarz

Zdzisława Smolarek

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Krzysztof Famulski

Funkcja: Pracownik obsługi

konserwator