Historia szkoły

                     

Od wieków szkoła stanowiła miejsce, gdzie dzieci otoczone opieką i troską zdobywały wiedzę niezbędną do ich dalszego rozwoju. Nauczyciele, wychowawcy przyjmowali na siebie obowiązek kształtowania osobowości swych podopiecznych. Zarówno wychowanie, jak i nauczanie nieodzownie były związane z instytucją szkoły. Szkoła stanowiła miejsce nawiązania nowych przyjaźni i znajomości. Choć często mamy wyobrażenie że szkoła stawia nam zbyt wiele wymagań , to po chwili zastanowienia można powiedzieć, iż szkoła daje nam wiele korzyści, między innymi wiedzę niezbędną do funkcjonowania w otaczającym nas świecie. Historia naszej szkoły jest dość długa patrząc z naszej perspektywy. Szkoła Podstawowa w Łecznie powstała jeszcze przed II wojną swiatową. Istnienie szkoły w tak małej wsi Łęczno było wielką dumą dla jej mieszkańców.Jednakże okoliczni mieszkańcy długo nie nacieszyli się istnieniem i funkcjonowaniem szkoły, gdyż została ona zajęta przez wojsko niemieckie. Czas wojny, bowiem, to okres w którym szkoła została zajęta przez wojsko niemieckie. Ze wspomnień okolicznych mieszkańców wynika, iż budynek szkoły służył , jako koszary wojskowe. Przez czas przejęcia budynku szkoły przez wojsko niemieckie dzieci i młodzież nie miały możliwości nauki i uczestnictwa w zajęciach. Pamiętna data dla okolicznych mieszkańców to 8 listopada 1939r. - czas wznowienia szkoły. Opuszczenie przez wojsko niemieckie budynku szkoły to kolejne wyzwanie. Ludność z pobliskich sołectw zaangażowała się poświęcając swój czas, siłę i energię w celu wyremontowania budynku szkoły. Wysiłek i trud prac mieszkańców nie poszedł na marne. 29 listopada 1939r. w szkole pracowało już 5 nauczycieli a dzieci z okolicznych wsi zajęły miejsca w ławkach. Dzieci po raz drugi otrzymały szanse i możliwość nauki. Początkowo, jak wspominają mieszkańcy dzieci chodziły do jednej klasy, z upływem czasu powstawały roczniki wyrównawcze. Stało się to koniecznością gdyż przed wojna nauka w szkole trwała 4 lata, po wojnie 7 lat. Alternatywną formą były klasy wieczorowe, które stwarzały możliwość ukończenia szkoły rozpoczętej przed wojną. Budynek szkoły po wojnie nie posiadał stołówki, istniało w zamian przedszkole. Natomiast w miejscu, gdzie obecnie znajduje się klasa komputerowa niegdyś istniał segment mieszkalny dla nauczycieli. Ze wspomnień mieszkańców wynika, iż początkowo kierownikiem szkoły był pan Szulc, potem pan Nowakowski. Natomiast wśród kadry pedagogicznej p. Plantowski, p. Boras, p. Świontczak, p. Fucówna, p.Kuczkowska i p. Rozwedowska. Mijały tygodnie, lata aż życie szkoły powróciło do swego dawnego biegu. Z czasem dołączały dzieci z kolejnych miejscowości. Tym samym życie szkoły tętniło. Gwar i hałas pojawiał się każdego dnia uśmiechnięte dzieci zapełniały klasy i ławki szkolne. Rok 2012 to czas rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łęcznie. Owa rozbudowa stwarza nowe szanse edukacyjne uczniom. Pozbawione sali gimnastycznej dzieci dzieci mogą cieszyć się jej istnieniem. Podniosło to standard nauczania , stworzyło lepsze warunki do nauki i rozwoju fizycznego.  4 czerwca  2016 r. otwarto przy naszej szkole kompleks boisk, co dodatkowo ucieszyło nauczycieli, rodziców a zwłasza dzieci. Rozbudowa szkoły przyniosła wiele korzyści uczniom, nauczycielom, oraz okolicznym mieszkańcom. Dziś z duma każdy spogląda na budynek szkoły, która cieszy swym wyglądem.