Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodniczący- Bogusław Olczyk

Zastępca- Marlena Kabzińska

Skarbnik - Grażyna Nowicz

Sekretarz - Sylwia Bałecka