Samorząd Uczniowski

 

 

PRZEWODNICZĄCY – KLAUDIA OSOWSKA

ZASTĘPCA – MATEUSZ PURGAŁ

SKARBNIK – OLIWIA OSOWSKA

SEKRETARZ – NATALIA BRYNDA

 

Charytatywna:


 Kinga Herman

Natalia Kowalska

Wiktoria Smolarek

Klaudia Osowska

Oliwia Osowska

 

Dekoracyjna:


Kinga Cieślak

Kaja Nowak

Sebastian Przybylski

Magdalena Wojtala

Lena Wroniszewska

 

Organizacyjno - Porządkowa: 


Dominik Kołodziejski

Wojciech Kumanowicz

Jakub Brzeziański

Filip Robak

Daniel Ślusarczyk

 

Informacyjna:


Kinga Herman

Natalia Kowalska


Pomocy Koleżeńskiej:


Marcel Węglarski

Zuzanna Sianos


Poczet Flagowy:


Klaudia Osowska

Oliwia Osowska

Mateusz Purgał


Sprzęt Nagłaśniający:


Szymon Mijanowski

Adam Brzeziański

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Kinga Kacprzyk, Eliza Famulska