O szkole

Kilka informacji o naszej szkole

Nasza szkoła podstawowa mieści się w Łęcznie, w gminie Sulejów. Budynek szkolny położony jest w miejscu dogodnym dla uczniów oraz rodziców. Nasza szkoła posiada odpowiednią bazę umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia i zapewniającą bezpieczeństwo. Dbamy o bogate wyposażenie, które systematycznie się powiększa. W procesie edukacji wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy i audiowizualny. W szkole działa biblioteka z czytelnią i dostępem do internetu, sala komputerowa, sala do zajęć specjalistycznych, świetlica oraz sala gimnastyczna. Wszystkie dzieci uczą się w bardzo dobrych warunkach. Sale lekcyjne są przystosowane do nauki na danym etapie edukacyjnym. Przestronne i kolorowe sale najmłodszych dzieci mieszczą się na II piętrze.  Uczniowie z klas IV-VI uczą się w gabinetach przedmiotowych. W naszej szkole znajduje się 1 oddział przedszkolny, w których uczą się obecnie zarówno dzieci sześcioletnie, jak i pięcioletnie. Dzieci z powodzeniem realizują nową Podstawę Programową, przygotowując się do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przebywając na co dzień w szkole, dzieci oswajają się z jej rzeczywistością, dzięki czemu bez obaw wkraczają w szkolne środowisko jako uczniowie klas pierwszych. W każdym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uczestniczą w licznych konkursach i zawodach sportowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i w zewnętrznych. Nasi uczniowie godnie reprezentują szkołę, odnosząc liczne sukcesy na różnych etapach. Realizujemy programy profilaktyczne, organizujemy uroczystości, apele, wycieczki, wyjazdy na zieloną szkołę, rajdy, turnieje, konkursy szkolne i międzyszkolne. Kultywujemy tradycje świąteczne i patriotyczne, podtrzymujemy pamięć o ważnych Polakach. Współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, chętnie zapraszamy do siebie różnych gości.Ważne wydarzenia z życia szkoły są na bieżąco upamiętniane w kronice szkolnej i naszej stronie internetowej.