30.04.- 6.05. 2018 - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych