30 listopada obchodzimy w naszej szkole Andrzejki - zapraszamy na kiermasz ciasteczek z wróżba , wróżby dla klas 0-III oraz dyskotekę andrzejkową dla klas IV- VIII

Aktualności

20 lutego 2018 09:55 | Aktualności

Szkolny konkurs "Billbord promujący szkołę"

KONKURS PLASTYCZNY 2018

„Billboard promujący szkołę”

REGULAMIN KONKURSU

I Organizator

 1. Szkoła Podstawowa w Łęcznie.

II Adresat konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony do uczniów klas 0 - VII

III Cele konkursu

 1. Promocja Szkoły Podstawowej w Łęcznie

 2. Budowanie pozytywnych emocji wśród dzieci, związanych ze szkołą.

 3. Uaktywnienie uczniów przez udział w konkursie.

 4. Motywowanie do zdrowej rywalizacji.

 5. Kształtowanie u uczniów wrażliwości artystycznej.

 6. Rozwijanie wyobraźni.

IV Zasady ogólne konkursu

 1. Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć plakat promujący szkołę.

 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęcznie.

 3. Plakat należy wykonać w formacie A2 (594 mm = 59,4 cm
  x 420 mm = 42,0 cm) lub A3

 4. Prace winny być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane) lub komputerową (wydruk).

 5. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu.

 6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 7. Prace należy dostarczać osobiście do biblioteki szkolnej, do p. Justyny Newereńczuk.

 8. Prace przekazane na konkurs stają się tym samym własnością organizatora i pozostają w jego zbiorach, tym samym autor zgadza się na ich publikację.

 9. Pracę oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

 10. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, klasa, szkoła.

V Termin konkursu

 1. Prace konkursowe będą przyjmowane od 19.03.2018r do 22.03.2018r

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.03.2018r

 3. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w szkole od 09.04.2018r do 19.04.2018r

VI Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach kl. 0 – III oraz IV – VII.

 2. Fundatorem nagród jest Samorząd Uczniowski.

                                                                    

                                                                                                      Opracowała:  Justyna Newereńczuk, Eliza Famulska

Przeczytano: 162 razy. Wydrukuj|Do góry