Kadra

Beata Purgał

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor, nauczyciel przyrody, techniki

Eliza Famulska

Funkcja: Logopeda, Wychowawca

wychowanie przedszkolne, logopedia

Beata Urbańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna-klasa I, wychowanie fizyczne

Bogumiła Stasiów

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, klasa II

Małgorzata Janu

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Iwona Krajewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski, historia, wychowawstwo - klasa VII

Urszula Pązik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, wychowawstwo V

Grażyna Buksa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski, plastyka, informatyka, wychowawstwo - klasa VI

Aldona Stobiecka

Funkcja: Nauczyciel

religia, muzyka,zajęcia rewalidacyjne

Jarosław Sarlej

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne, wychowawstwo klasa IV

Monika Iżykowska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

bibliotekarz, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, w zastępstwie Justyna Newereńczuk

Edyta Nowicz

Funkcja: Administracja

sekretarz

Zdzisława Smolarek

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Krzysztof Famulski

Funkcja: Pracownik obsługi

konserwator

Aneta Czerwińska

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Gębicki

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Dutkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Kinga Para

Funkcja: Nauczyciel