Szkoła Podstawowa w Łęcznie

Kadra

Beata Purgał

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor, nauczyciel przyrody, techniki

Eliza Famulska

Funkcja: Logopeda, Wychowawca

wychowanie przedszkolne, logopedia

Beata Urbańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna-klasa III, wychowanie fizyczne

Bogumiła Stasiów

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, klasa I
W zastępstwie Anna Andrzejczyk

Małgorzata Janu

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Iwona Krajewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski, historia, wychowawstwo - klasa V

Urszula Pązik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, wychowawstwo - klasa VI - zastępstwo

Grażyna Buksa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski, plastyka, informatyka, wychowawstwo - klasa IV

Aldona Stobiecka

Funkcja: Nauczyciel

religia, muzyka,zajęcia rewalidacyjne

Jarosław Sarlej

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Monika Iżykowska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

bibliotekarz, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

Edyta Nowicz

Funkcja: Administracja

sekretarz

Helena Szymańska

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Zdzisława Smolarek

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna

Krzysztof Famulski

Funkcja: Pracownik obsługi

konserwator