Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodniczący- Bogusław Olczyk

Zastępca- Barbara Mielczarek

Skarbnik - Grażyna Nowicz

Sekretarz - Natalia Antosik