Szkoła Podstawowa w Łęcznie

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodniczący- Bogusław Olczyk

Zastępca- Olga Kołek

Skarbnik - Grażyna Nowicz

Sekretarz - Agnieszka Baryła