30 listopada obchodzimy w naszej szkole Andrzejki - zapraszamy na kiermasz ciasteczek z wróżba , wróżby dla klas 0-III oraz dyskotekę andrzejkową dla klas IV- VIII

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodniczący- Bogusław Olczyk

Zastępca- Marlena Kabzińska

Skarbnik - Grażyna Nowicz

Sekretarz - Natalia Antosik